Dewan Pengarah

DRS. HERU HERTANTO, M.Pd

NIP : 196407171989031021

Jabatan Di LSP : Ketua Dewan Pengarah

Jabatan Lain : Kepala Sekolah

DRS. IGAN SISWARA

NIP : 196106221986031009

Jabatan Di LSP : Anggota Dewan Pengarah

Jabatan Lain : Waka Bidang Sarana Prasarana

DRS. HARDIK SOENARKO

NIP : 196109081987031007

Jabatan Di LSP : Anggota Dewan Pengarah

Jabatan Lain : Waka Bidang Humas

IBNU UMAR, S.Pd

NIP : 196904202005011010

Jabatan Di LSP : Anggota Dewan Pengarah

Jabatan Lain : Waka Bidang Kurikulum

SUHARJO, S.Pd.

NIP : 196710152000121002

Jabatan Di LSP : Anggota Dewan Pengarah

Jabatan Lain : Waka Bidang Kesiswaan